Zde najdete veškeré důležité informace týkající se chodu hotelu, pořádaných akcí, novinek v nabídce našich služeb a jiných zajímavých událostí. Na námi pořádané akce jste srdečně zváni, pevně věříme, že si je užijete.