VZP – VÝHODY A PŘÍSPĚVKY 2023

VÝHODY A PŘÍSPĚVKY 2023

  • až 500 Kč na pohybové aktivity ve věku do 65 let

Pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) musí být 1 500,-Kč.

Uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč).
Příspěvek je poskytován na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, a to na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu a posílení středu těla. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, cvičení na velkých míčích, kruhový trénink, jóga aj. Příspěvek nelze čerpat na extrémní a nepojistitelné druhy sportů, ani na jednorázové sportovní aktivity a on-line kurzy pohybových aktivit.

 

  • až 500 Kč na rekondiční pohybové aktivity ve věku

 od 65 let
Příspěvek je poskytován na rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky), mj. i na všechny typy jógy. Příspěvek nelze čerpat na extrémní a nepojistitelné činnosti a sporty, ani na jednotlivé vstupenky a na kurzy cvičení on-line.  U klientů nad 65 let neplatí podmínka stanovené minimální hodnoty platebních dokladů.